สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Round Tree

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

All sizes are nominal. Sizes marked * are
3mm shank, all others are 6mm shank.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-210-3080K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 3x12
KEN-210-3160K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x18
KEN-210-3220K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 10x20
KEN-210-3240K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 10x20
KEN-210-3300K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 12x25
KEN-210-3320K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 12x25
KEN-210-3380K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 16x25
KEN-210-3400K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 16x25