สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Cylindrical Ball Nosed

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank,
all others are 6mm shank.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-210-1080K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 3x12
KEN-210-1120K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x12
KEN-210-1140K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 6x18
KEN-210-1160K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x18
KEN-210-1200K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 8x20
KEN-210-1220K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 10x20
KEN-210-1240K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 10x20
KEN-210-1300K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 12x25
KEN-210-1320K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 12x25
KEN-210-1400K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 16x25