สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Cylindrical Plain End

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank,
all others are 6mm shank.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-210-0580K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 3x14
KEN-210-0620K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x12
KEN-210-0660K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x18
KEN-210-0700K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 8x20
KEN-210-0720K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 10x20
KEN-210-0740K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 10x20
KEN-210-0780K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 12x20
KEN-210-0840K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 12x25
KEN-210-0880K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 16x25
KEN-210-0900K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 16x25
KEN-210-0980K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 19x25