สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Cylindrical-End Cutting

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

All sizes are nominal. Sizes marked * are
3mm shank, all others are 6mm shank.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-210-0080K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 3x14
KEN-210-0120K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x12
KEN-210-0140K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 6x18
KEN-210-0160K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x18
KEN-210-0200K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 8x20
KEN-210-0220K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 10x20
KEN-210-0240K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 10x20
KEN-210-0280K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 12x20
KEN-210-0340K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 12x25
KEN-210-0360K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 12x25
KEN-210-0400K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 16x25