สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Cylindrical Ball Nosed

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
YRK-210-1086K Cut 6-Double Cut Head Size: 3x14
YRK-210-1089K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 3x14
YRK-210-1126K Cut 6-Double Cut Head Size: 6x13
YRK-210-1129K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x13
YRK-210-1166K Cut 6-Double Cut Head Size: 6x16
YRK-210-1169K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x16
YRK-210-1206K Cut 6-Double Cut Head Size: 8x19
YRK-210-1209K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 8x19
YRK-210-1246K Cut 6-Double Cut Head Size: 10x19
YRK-210-1249K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 10x19
YRK-210-1329K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 11x25
YRK-210-1326K Cut 6-Double Cut Head Size: 13x25
YRK-210-1406K Cut 6-Double Cut Head Size: 16x25
YRK-210-1409K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 16x25