สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Cylindrical Plain End

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

All size are nominal.Sizes marked are 3mm shank, all others are 6mm shank.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
YRK-210-0789K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 13x25
YRK-210-0906K Cut 6-Double Cut Head Size: 16x25
YRK-210-0909K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 16x25
YRK-210-0586K Cut 6-Double Cut Head Size: 3x14
YRK-210-0589K Cut 6-Double Cut Head Size: 3x14
YRK-210-0629K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 4x13
YRK-210-0626K Cut 6-Double Cut Head Size: 6x13
YRK-210-0666K Cut 6-Double Cut Head Size: 6x16
YRK-210-0669K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x16
YRK-210-0643K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 6x19
YRK-210-0706K Cut 6-Double Cut Head Size: 8x19
YRK-210-0709K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 8x19
YRK-210-0723K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 10x19
YRK-210-0746K Cut 6-Double Cut Head Size: 10x19
YRK-210-0749K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 10x19
YRK-210-0786K Cut 6-Double Cut Head Size: 13x25