สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Cylindrical-End Cutting

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Operating speed range is 6000-40000rpm.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
YRK-210-0129K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 3x12
YRK-210-0086K Cut 6-Double Cut Head Size: 3x14
YRK-210-0089K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 3x14
YRK-210-0126K Cut 6-Double Cut Head Size: 6x15
YRK-210-0166K Cut 6-Double Cut Head Size: 6x16
YRK-210-0169K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x16
YRK-210-0206K Cut 6-Double Cut Head Size: 8x19
YRK-210-0209K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 8x19
YRK-210-0246K Cut 6-Double Cut Head Size: 10x19
YRK-210-0249K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 10x19
YRK-210-0286K Cut 6-Double Cut Head Size: 13x25
YRK-210-0289K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 13x25
YRK-210-0406K Cut 6-Double Cut Head Size: 16x25
YRK-210-0409K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 16x25