สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : บันไดไฟเบอร์กลาส ทรงเอ FIBERGLASS STEPLADDERS FS1500

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

บันไดพับ (วัสดุไฟเบอร์กลาส)
FIBERGLASS STEPLADDERS FS1500
- Extra heavy duty industrial 300 lbs.
- Molded Top With Tool Slots
- Inside Spreader Braces
- Double-Rivet Step Construction
- Wide Back Braces
- Full Channel Fiberglass Rail


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
FS1504 Ladder Size : 3'
Step Size : 3"
Bottom Width : 18.1/16"
Approx Spread : 23"
Approx WT. : 12 LBS
Approx Cubes : 2.6'
FS1505 Ladder Size : 5'
Step Size : 3"
Bottom Width : 21.9/16"
Approx Spread : 34.7/8"
Approx WT. : 17 LBS
Approx Cubes : 4.9'
FS1506 Ladder Size : 6'
Step Size : 3"
Bottom Width : 22.9/16"
Approx Spread : 40.7/8"
Approx WT. : 20 LBS
Approx Cubes : 5.7'
FS1508 Ladder Size : 8'
Step Size : 3"
Bottom Width : 25.9/16"
Approx Spread : 52.3/4"
Approx WT. : 26 LBS
Approx Cubes : 8.7'
FS1510 Ladder Size : 10'
Step Size : 3"
Bottom Width : 28.9/16"
Approx Spread : 64.11/16"
Approx WT. : 34 LBS
Approx Cubes : 10.9'
FS1512 Ladder Size : 12'
Step Size : 3"
Bottom Width : 31.9/16"
Approx Spread : 76.1/16"
Approx WT. : 47 LBS
Approx Cubes : 15.8'

สินค้าขายดี / Hot Items