สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : เกย์ไฮโดรลิคและข้อต่อเกย์ไฮโดรลิค

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

เกย์ไฮโดรลิค
Gauges and Gauge Adapters
-1/4 and 1/2-inch NPTF pipe threads.
-RAM-PAC® recommends the use of gauges in all hydraulic systems. Gauges permit the user to monitor the loads on cylinders. This is especially important where loads are not precisely known in advance. IMPORTANT: All gauges require adapters.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
HA-75 4 1/2-inch gauge for 20 and 30-ton rated load
cylinders. Measures loads and oil pressure*.
1/2-inch NPTF male connection.
HA-76 4 1/2-inch gauge for 50 and 100-ton rated load rams.
Measures loads and oil pressure*.
1/2-inch NPTF male connection.
HA-77 4 1/2-inch pressure gauge for 5 and 10 ton rated load rams.
Measures both loads (tons) and oil pressure (psi)*.
1/2-inch NPTF male connection. Measures both loads (tons) and oil pressure (psi).
HA-58 Gauge adapter. 5 1/2-inch length.
3/8-inch NPTF male and female connection.
1/2-inch NPTF gauge port.