สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : พลาสติกเกจวัดเคลียเรนซ์

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

พลาสติกเกจวัดเคลียเรนซ์


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
MPG1 • ขนาด 0.001"-0.003"
• ขนาด 0.025-0.075 มม.
• บรรจุ 12 ชิ้น
MPR1 • ขนาด 0.002"-0.006"
• ขนาด 0.050-0.150 มม.
• บรรจุ 12 ชิ้น
MPB1 • ขนาด 0.004"-0.009"
• ขนาด 0.102-0.229 มม.
• บรรจุ 12 ชิ้น
MPY1 • ขนาด 0.009"-0.020"
• ขนาด 0.230-0.510 มม.
• บรรจุ 12 ชิ้น