สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : บันไดพาดเลื่อน 3 ตอน BARCO ( TPQ-BCAT )

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

บันไดพาดเลื่อน 3 ตอน BARCO มีหลายขนาดให้เลือก


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
TPQ-BCAT06 • ขนาด (ฟุต) 6 x 6 x 6
• ความสูง (เมตร) 4.20
TPQ-BCAT07 • ขนาด (ฟุต) 7 x 7 x 7
• ความสูง (เมตร) 5.10
TPQ-BCAT08 • ขนาด (ฟุต) 8 x 8 x 8
• ความสูง (เมตร) 6.00
TPQ-BCAT09 • ขนาด (ฟุต) 9 x 9 x 9
• ความสูง (เมตร) 6.90
TPQ-BCAT10 • ขนาด (ฟุต) 10 x 10 x 10
• ความสูง (เมตร) 7.80
TPQ-BCAT11 • ขนาด (ฟุต) 11 x 11 x 11
• ความสูง (เมตร) 8.70
TPQ-BCAT12 • ขนาด (ฟุต) 12 x 12 x 12
• ความสูง (เมตร) 9.60
TPQ-BCAT13 • ขนาด (ฟุต) 13 x 13 x 13
• ความสูง (เมตร) 10.50
TPQ-BCAT14 • ขนาด (ฟุต) 14 x 14 x 14
• ความสูง (เมตร) 11.40
TPQ-BCAT15 • ขนาด (ฟุต) 15 x 15 x 15
• ความสูง (เมตร) 12.30
TPQ-BCAT16 • ขนาด (ฟุต) 16 x 16 x 16
• ความสูง (เมตร) 13.20
TPQ-BCAT17 • ขนาด (ฟุต) 17 x 17 x 17
• ความสูง (เมตร) 14.10
TPQ-BCAT20 • ขนาด (ฟุต) 20 x 20 x 20
• ความสูง (เมตร) 16.80