สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน BARCO ( TPQ-BCAS )

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน BARCO มีหลายขนาดให้เลือก


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
TPQ-BCAS10 • ขนาด (ฟุต) 10 x 10
• ความสูง (เมตร) 5.40
TPQ-BCAS11 • ขนาด (ฟุต) 11 x 11
• ความสูง (เมตร) 6.00
TPQ-BCAS12 • ขนาด (ฟุต) 12 x 12
• ความสูง (เมตร) 6.60
TPQ-BCAS13 • ขนาด (ฟุต) 13 x 13
• ความสูง (เมตร) 7.20
TPQ-BCAS14 • ขนาด (ฟุต) 14 x 14
• ความสูง (เมตร) 7.80
TPQ-BCAS15 • ขนาด (ฟุต) 15 x 15
• ความสูง (เมตร) 8.40
TPQ-BCAS16 • ขนาด (ฟุต) 16 x 16
• ความสูง (เมตร) 9.00
TPQ-BCAS17 • ขนาด (ฟุต) 17 x 17
• ความสูง (เมตร) 9.60
TPQ-BCAS20 • ขนาด (ฟุต) 20 x 20
• ความสูง (เมตร) 11.40
TPQ-BCAS6 • ขนาด (ฟุต) 6 x 6
• ความสูง (เมตร) 3.00
TPQ-BCAS7 • ขนาด (ฟุต) 7 x 7
• ความสูง (เมตร) 3.60
TPQ-BCAS8 • ขนาด (ฟุต) 8 x 8
• ความสูง (เมตร) 4.20
TPQ-BCAS9 • ขนาด (ฟุต) 9 x 9
• ความสูง (เมตร) 4.80