สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : บันไดพาดตอนเดียว BARCO ( TPQ-BCA )

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

บันไดพาดตอนเดียว BARCO มีหลายขนาดให้เลือก


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
TPQ-BCA10 • ขนาด (ฟุต) 10
• ความสูง (เมตร) 3.00
TPQ-BCA11 • ขนาด (ฟุต) 11
• ความสูง (เมตร) 3.30
TPQ-BCA12 • ขนาด (ฟุต) 12
• ความสูง (เมตร) 3.60
TPQ-BCA13 • ขนาด (ฟุต) 13
• ความสูง (เมตร) 4.20
TPQ-BCA14 • ขนาด (ฟุต) 14
• ความสูง (เมตร) 4.50
TPQ-BCA15 • ขนาด (ฟุต) 15
• ความสูง (เมตร) 4.80
TPQ-BCA16 • ขนาด (ฟุต) 16
• ความสูง (เมตร) 3.90
TPQ-BCA17 • ขนาด (ฟุต) 17
• ความสูง (เมตร) 5.10
TPQ-BCA20 • ขนาด (ฟุต) 20
• ความสูง (เมตร) 6.00
TPQ-BCA6 • ขนาด (ฟุต) 6
• ความสูง (เมตร) 1.80
TPQ-BCA7 • ขนาด (ฟุต) 7
• ความสูง (เมตร) 2.10
TPQ-BCA8 • ขนาด (ฟุต) 8
• ความสูง (เมตร) 2.40
TPQ-BCA9 • ขนาด (ฟุต) 9
• ความสูง (เมตร) 2.70