สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : บันไดพับ ขึ้นลง 2 ทาง รุ่นสั่งทำพิเศษ BARCO ( TPQ-BCSP )

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

- ขาหน้าขนาด 3 นิ้ว, ขาหลังขนาด 3 นิ้ว, ขึ้นลงได้สองทาง
- หน้าตัดขาเป็นรูปตัว U มีร่องเสริมความแข็งแรงหนาพิเศษตลอดความยาว
- หน้าตัดขั้นเหยียบเป็นเป็นรูปตัว U มีร่องเสริมความแข็งแรง และมีเส้นนูนกันลื่น

** ขนาดตั้งแต่ 13 ฟุตขึ้นไป สั่งทำ 5-7 วัน **


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
TPQ-BCSP04 • ขนาด 4 ฟุต
• น้ำหนัก 3.71 กก.
TPQ-BCSP05 • ขนาด 5 ฟุต
• น้ำหนัก 5.00 กก.
TPQ-BCSP06 • ขนาด 6 ฟุต
• น้ำหนัก 6.29 กก.
TPQ-BCSP07 • ขนาด 7 ฟุต
• น้ำหนัก 7.58 กก.
TPQ-BCSP08 • ขนาด 8 ฟุต
• น้ำหนัก 8.87 กก.
TPQ-BCSP09 • ขนาด 9 ฟุต
• น้ำหนัก 10.15 กก.
TPQ-BCSP10 • ขนาด 10 ฟุต
• น้ำหนัก 11.44 กก.
TPQ-BCSP11 • ขนาด 11 ฟุต
• น้ำหนัก 12.73 กก.
TPQ-BCSP12 • ขนาด 12 ฟุต
• น้ำหนัก 14.02 กก.
TPQ-BCSP13 • ขนาด 13 ฟุต
• น้ำหนัก 15.31 กก.
TPQ-BCSP14 • ขนาด 14 ฟุต
• น้ำหนัก 16.60 กก.
TPQ-BCSP15 • ขนาด 15 ฟุต
• น้ำหนัก 17.89 กก.
TPQ-BCSP16 • ขนาด 16 ฟุต
• น้ำหนัก 19.18 กก.
TPQ-BCSP17 • ขนาด 17 ฟุต
• น้ำหนัก 20.46 กก.
TPQ-BCSP18 • ขนาด 18 ฟุต
• น้ำหนัก 21.75 กก.
TPQ-BCSP19 • ขนาด 19 ฟุต
• น้ำหนัก 23.04 กก.
TPQ-BCSP20 • ขนาด 20 ฟุต
• น้ำหนัก 24.33 กก.

สินค้าขายดี / Hot Items