สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : บันไดพับขึ้น-ลงทางเดียว รุ่นหนา BARCO ( TPQ-BCTH )

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

- ขาหน้าขนาด 3 นิ้ว, ขาหลังขนาด 2 นิ้ว, ขึ้นลงได้ทางเดียว
- หน้าตัดขาเป็นรูปตัว U มีร่องเสริมความแข็งแรงหนาพิเศษตลอดความยาว
- หน้าตัดขั้นเหยียบเป็นเป็นรูปตัว U มีร่องเสริมความแข็งแรง และมีเส้นนูนกันลื่น


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
TPQ-BCTH03 • ขนาด 3 ฟุต
• น้ำหนัก 2.65 กก.
TPQ-BCTH04 • ขนาด 4 ฟุต
• น้ำหนัก 3.25 กก.
TPQ-BCTH05 • ขนาด 5 ฟุต
• น้ำหนัก 4.25 กก.
TPQ-BCTH06 • ขนาด 6 ฟุต
• น้ำหนัก 4.85 กก.
TPQ-BCTH07 • ขนาด 7 ฟุต
• น้ำหนัก 6.05 กก.
TPQ-BCTH08 • ขนาด 8 ฟุต
• น้ำหนัก 6.60 กก.
TPQ-BCTH09 • ขนาด 9 ฟุต
• น้ำหนัก 7.90 กก.
TPQ-BCTH11 • ขนาด 11 ฟุต
• น้ำหนัก 9.85 กก.
TPQ-BCTH12 • ขนาด 12 ฟุต
• น้ำหนัก 10.40 กก.

สินค้าขายดี / Hot Items