สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : บันไดพับขึ้น-ลงทางเดียว รุ่นมาตรฐาน TECHCON ( TPQ-BCTN )

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

- ขาหน้าขนาด 3 นิ้ว, ขาหลังขนาด 2 นิ้ว, ขึ้นลงได้ทางเดียว
- หน้าตัดขาเป็นรูปตัว U
- หน้าตัดขั้นเหยียบเป็นเป็นรูปตัว U มีร่องเสริมความแข็งแรง และมีเส้นนูนกันลื่น


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
TPQ-BCTN04 • ขนาด 4 ฟุต
• น้ำหนัก 2.90 กก.
TPQ-BCTN05 • ขนาด 5 ฟุต
• น้ำหนัก 3.55 กก.
TPQ-BCTN06 • ขนาด 6 ฟุต
• น้ำหนัก 4.10 กก.
TPQ-BCTN07 • ขนาด 7 ฟุต
• น้ำหนัก 4.80 กก.
TPQ-BCTN08 • ขนาด 8 ฟุต
• น้ำหนัก 5.55 กก.
TPQ-BCTN09 • ขนาด 9 ฟุต
• น้ำหนัก 6.40 กก.
TPQ-BCTN10 • ขนาด 10 ฟุต
• น้ำหนัก 7.10 กก.

สินค้าขายดี / Hot Items