สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : บันไดขึ้น-ลงทางเดียว SIGMA ( TPQ-BCSM )

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

- ขาหน้าขนาด 3 นิ้ว, ขาหลังขนาด 2 นิ้ว, ขึ้นลงได้ทางเดียว
- หน้าตัดขาเป็นกล่อง มีปีก มีร่อง เสริมความแข็งแรงตลอดความยาว
- หน้าตัดขั้นเหยียบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมคางหมูสองชั้น มีร่องเสริมความแข็งแรงและมีเส้นนูนกันลื่น


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
TPQ-BCSM04 • ขนาด 4 ฟุต
• น้ำหนัก 3.15 กก.
TPQ-BCSM05 • ขนาด 5 ฟุต
• น้ำหนัก 3.75 กก.
TPQ-BCSM06 • ขนาด 6 ฟุต
• น้ำหนัก 4.45 กก.
TPQ-BCSM07 • ขนาด 7 ฟุต
• น้ำหนัก 5.15 กก.
TPQ-BCSM08 • ขนาด 8 ฟุต
• น้ำหนัก 5.75 กก.
TPQ-BCSM09 • ขนาด 9 ฟุต
• น้ำหนัก 6.90 กก.
TPQ-BCSM10 • ขนาด 10 ฟุต
• น้ำหนัก 7.70 กก.

สินค้าขายดี / Hot Items