สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกต๊าปไฮสปีดเกลียวตรง PO (N-PO)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

ดอกต๊าปไฮสปีดเกลียวตรง ต๊าปรูทะลุสีขาว เกลียวมิล PO (N-PO) Spiral Pointed Taps
N-PO is available as long as it lasts. PO takes the place of N-PO. For Metric Threads.

** กรุณาคลิกดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด **


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
ขนาดที่มีจำหน่าย • Size M1.0 x 0.25
• Size M1.1 x 0.25
• Size M1.2 x 0.25
• Size M1.4 x 0.30
• Size M1.6 x 0.35
• Size M1.7 x 0.35
• Size M1.8 x 0.35
• Size M2.0 x 0.40
• Size M2.0 x 0.25
• Size M2.2 x 0.45
• Size M2.2 x 0.25
• Size M2.3 x 0.40
• Size M2.5 x 0.45
• Size M2.5 x 0.35
• Size M2.6 x 0.45
• Size M2.6 x 0.35
• Size M3.0 x 0.50
• Size 3M0.6
• Size M3.0 x 0.35
• Size M3.5 x 0.60
• Size M3.5 x 0.35
• Size M4.0 x 0.70
• Size 4M0.75
• Size M4.0 x 0.50
• Size M4.5 x 0.75
• Size M4.5 x 0.50
• Size M5.0 x 0.80
• Size 5M0.9
• Size M5.0 x 0.50
• Size M5.0 x 0.50
• Size M5.5 x 0.90
• Size M5.5 x 0.50
• Size M6.0 x 1.00
• Size M6.0 x 0.75
• Size M6.0 x 0.50
• Size M7.0 x 1.00
• Size M7.0 x 0.75
• Size M7.0 x 0.50
• Size M8.0 x 1.25
• Size M8.0 x 1.00
• Size M8.0 x 0.75
• Size M8.0 x 0.50
• Size M9.0 x 1.25
• Size M9.0 x 1.00
• Size M9.0 x 0.50
• Size M10 x 1.50
• Size M10 x 1.25
• Size M10 x 1.00
• Size M10 x 0.75
• Size M10 x 0.50
• Size M11 x 1.50
• Size M11 x 1.25
• Size M11 x 1.00
• Size M11 x 0.75
• Size M11 x 0.50
• Size M12 x 1.75
• Size M12 x 1.50
• Size M12 x 1.25
• Size M12 x 1.00
• Size M12 x 0.75
• Size M12 x 0.50
• Size M13 x 1.50
• Size M13 x 1.00
• Size M14 x 2.00
• Size M14 x 1.50
• Size M14 x 1.25
• Size M14 x 1.00
• Size M15 x 2.00
• Size M15 x 1.50
• Size M15 x 1.00
• Size M16 x 2.00
• Size M16 x 1.50
• Size M16 x 1.00
• Size M18 x 2.50
• Size M18 x 2.00
• Size M18 x 1.50
• Size M18 x 1.00
• Size M20 x 2.50
• Size M20 x 1.50
• Size M20 x 1.00
• Size M22 x 2.50
• Size M22 x 2.00
• Size M22 x 1.50
• Size M22 x 1.00
• Size M24 x 3.00
• Size M24 x 2.00
• Size M24 x 1.50
• Size M24 x 1.00
• Size M25 x 2.00
• Size M25 x 1.50
• Size M26 x 2.00
• Size M26 x 1.50
• Size M27 x 3.00
• Size M27 x 1.50
• Size M27 x 1.00
• Size M28 x 2.00
• Size M28 x 1.50
• Size M28 x 1.50
• Size M30 x 3.50
• Size M30 x 3.00
• Size M30 x 2.00
• Size M30 x 1.50
• Size M30 x 1.00
• Size M32 x 3.00
• Size M32 x 2.00
• Size M32 x 1.50
• Size M33 x 3.50
• Size M33 x 3.00
• Size M33 x 2.00
• Size M33 x 1.50
• Size M35 x 2.00
• Size M35 x 1.50
• Size M36 x 4.00
• Size M36 x 3.00
• Size M36 x 2.00
• Size M36 x 1.50
• Size M38 x 2.00
• Size M38 x 1.50
• Size M39 x 4.00
• Size M39 x 2.00
• Size M39 x 1.50
• Size M40 x 3.00
• Size M40 x 2.00
• Size M40 x 1.50
• Size M42 x 4.50
• Size M42 x 2.00
• Size M42 x 1.50
• Size M45 x 4.50
• Size M45 x 2.00
• Size M45 x 1.50
• Size M48 x 5.00
• Size M48 x 3.00