สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย A(W) - Series

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

ปั๊มแช่สูบน้ำชนิดมีลูกลอยในตัว มีหลายขนาดให้เลือก No Control Panel Needed for Alternate Operation of A(W) - Submersible Sewage Pumps

APPLICATION
- Textile works
- Septic tanks
- Sewage system
- Housing estate
- Drainage of any other water with solid materials


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
3-A / 3-AW • ท่อ 1-1/2"
• แรงม้า (W) 250
• ส่งสูง (M) 5-7
• ปริมาณน้ำ (L/min) 150-60
• ไฟฟ้า 220V
3-AT / 3-ATW • ท่อ 1-1/2"
• แรงม้า (W) 250
• ส่งสูง (M) 5-7
• ปริมาณน้ำ (L/min) 150-60
• ไฟฟ้า 380V
4-A / 4-AW • ท่อ 2"
• แรงม้า (W) 400
• ส่งสูง (M) 6-9
• ปริมาณน้ำ (L/min) 200-80
• ไฟฟ้า 220V
4-AT / 4-ATW • ท่อ 2"
• แรงม้า (W) 400
• ส่งสูง (M) 6-9
• ปริมาณน้ำ (L/min) 200-80
• ไฟฟ้า 380V
8-AT / 8-ATW • ท่อ 2"
• แรงม้า (W) 750
• ส่งสูง (M) 8-12
• ปริมาณน้ำ (L/min) 260-100
• ไฟฟ้า 380V