สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : บล็อกชุด 94 ตัว ACT-4894 ( SQ.DR. 1/4-1/2 )

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

บล็อกชุด / ชุดเครื่องมือ 94 ตัวชุด SQ.DR. 1/4-1/2

• Material : CR-V Steel / Finish : Chrome Plated
• Socket : 6 Point W/Knurled Type & Standing Chrome Plate


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
ACT-4894 • 1PC - 1/4" Dr. Ratchet Handle with Quick Release
• 12PC - 1/4" Dr. Sockets : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 3PC - 1/4" Dr. Extension Bars 50, 100, 250 mm
• 1PC - 1/4" Dr. Unicersal Joint
• 1PC - 1/4" Dr. Sliding Bar
• 1PC - 1/4" Dr. Spinner Handle
• 1PC - 1/4" Dr. x 1/4" Hex Coupler
• 1PC - 1/2" Dr. Ratchet Handle with Quick Release
• 15PC - 1/2" Dr. Sockets : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
• 2PC - 1/2" Dr. Extension Bars 125 , 250 mm
• 1PC - 1/2" Dr. Sliding T-Head
• 2PC - 1/2" Dr. Spark plug sockets 16-21 mm
• 1PC - 1/2" Dr. Universal Joint
• 1PC - 1/2" Dr. x 8mm Hex Coupler
• 9PC - German Type Comb. Wrench : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
• 9PC - Machanical S/Driver / Slotted 1.5x50, 2.0x50, 3.0x50 mmL / PH 00x50, 0x50, 1x50 mmL / TX-Star T6, T8, T10 x50 mmL
• 16PC - 1/4" x 25 mmL Bits / PH1-PH2 / Slotted 4, 5, 6 mm / PZ1-PZ2 / Hex 3, 4, 5 mm / TX-Star T10, T15, T20, T25, T27, • •
T30
• 16PC - 8mm x 30 mmL Bits / PH3-PH4 / Slotted 7, 8, 10 mm / PZ3-PZ4 / Hex 6, 7, 8, 10 mm / TX-Star T30, T40, T45, T47,
T50
•1PC - BlowMold Case

สินค้าขายดี / Hot Items