สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : บล็อกชุด 113 ตัว ACT-4913 ( SQ.DR. 1/4-1/2 )

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

บล็อกชุด / ชุดเครื่องมือ 113 ตัวชุด SQ.DR. 1/4-1/2


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
ACT-4913 • 8PC - Hex Key Wrench : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
• 15PC - 8mm x 30 mmL Bits / PZ3, 4 / PH3, 4 / SL8, 10, 12 / TX40, 45, 50, 55 / Hex 8, 10, 12, 14 mm
• 17PC - 1/4" Dr. Bit Sockets / SL4, 5.5, 7 / PZ1, 2 / PH1, 2 / Hex 3, 4, 5, 6 / TX8, 10, 15, 20, 25, 30
• 8PC - 1/4" Dr. Deep Sockets : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 1PC - 1/4" Dr. Adaptor
• 1PC - 1/4" Dr. Bit Socket
• 18PC - 1/2" Dr. Sockets : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
• 4PC - 1/2" Dr. Deep Sockets : 14, 15, 17, 19 mm
• 2PC - 1/2" Dr. Spark Plug Socket 16, 21 mm
• 1PC - 1/2" Dr. Universal Joint
• 1PC - 1/2" Dr. F-Handle 15"
• 2PC - 1/2" Dr. Extension Bars 5" , 10"
• 1PC - 1/2" Dr. Sliding T-Adaptor
• 1PC - 1/4" Dr. 72T Quick Release Ratchet Handle
• 1PC - 1/2" Dr. 72T Quick Release Ratchet Handle
• 1PC - 1/4" Dr. Sliding T-Bar
• 1PC - 1/4" Dr. Universal Joint
• 2PC - 1/4" Dr. Extension Bars 2" , 4"
• 1PC - 1/4" Dr. Spinner Handle
• 13PC - 1/4" Dr. Sockets : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• 1Set - Spirt Level with LED Light
• 2PC - 1/4" Hex x 45mm L Double End Bit
• 1PC - PH0 & PH2
• 1PC - SL3 & SL5

สินค้าขายดี / Hot Items