สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ปั๊มแช่ดูดโคลน KBZ-Series

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ปั๊มแช่ดูดโคลน SUBMERSIBLE DEWATERING PUMP
- เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่น ในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูล ของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง พื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร
- วัสดุตัวปั๊มเหล็กหล่อ ใบพัดแบบเปิดโครเมียม เสื้อมอเตอร์เหล็กหล่อ ซิลแมคคานิคซิล
- ทนแรงดันน้ำ 0.5 Mpa ปราศจากการไหม้ของมอเตอร์ ด้วยช่องทางที่แยกจากเสื้อของมอเตอร์


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
OK-KBZ-21.5 • ขนาด : 2"
• กำลัง : 1.5KW / 2HP
• โวลท์ : 380V
• ปริมาณน้ำ : 27 ลบ.ม./ชั่วโมง
• สามารถส่งสูง : 22 เมตร
• น้ำหนัก : 31 กก.
OK-KBZ-22.2 • ขนาด : 2"
• กำลัง : 2.2KW / 3HP
• โวลท์ : 380V
• ปริมาณน้ำ : 27 ลบ.ม./ชั่วโมง
• สามารถส่งสูง : 26 เมตร
• น้ำหนัก : 32 กก.
OK-KBZ-31.5 • ขนาด : 3"
• กำลัง : 1.5KW / 2HP
• โวลท์ : 380V
• ปริมาณน้ำ : 40 ลบ.ม./ชั่วโมง
• สามารถส่งสูง : 14.5 เมตร
• น้ำหนัก : 31 กก.
OK-KBZ-32.2 • ขนาด : 3"
• กำลัง : 2.2KW / 3HP
• โวลท์ : 380V
• ปริมาณน้ำ : 50 ลบ.ม./ชั่วโมง
• สามารถส่งสูง : 21 เมตร
• น้ำหนัก : 35 กก.
OK-KBZ-33.7 • ขนาด : 3"
• กำลัง : 3.7KW / 5HP
• โวลท์ : 380V
• ปริมาณน้ำ : 70 ลบ.ม./ชั่วโมง
• สามารถส่งสูง : 29 เมตร
• น้ำหนัก : 62 กก.
OK-KBZ-35.5 • ขนาด : 3"
• กำลัง : 5.5KW / 7.5HP
• โวลท์ : 380V
• ปริมาณน้ำ : 70 ลบ.ม./ชั่วโมง
• สามารถส่งสูง : 32 เมตร
• น้ำหนัก : 82 กก.
OK-KBZ-411 • ขนาด : 4"
• กำลัง : 11KW / 15HP
• โวลท์ : 380V
• ปริมาณน้ำ : 86 ลบ.ม./ชั่วโมง
• สามารถส่งสูง : 48.5 เมตร
• น้ำหนัก : 136 กก.
OK-KBZ-43.7 • ขนาด : 4"
• กำลัง : 3.7KW / 5HP
• โวลท์ : 380V
• ปริมาณน้ำ : 90 ลบ.ม./ชั่วโมง
• สามารถส่งสูง : 18 เมตร
• น้ำหนัก : 62 กก.
OK-KBZ-45.5 • ขนาด : 4"
• กำลัง : 5.5KW / 7.5HP
• โวลท์ : 380V
• ปริมาณน้ำ : 105 ลบ.ม./ชั่วโมง
• สามารถส่งสูง : 23 เมตร
• น้ำหนัก : 82 กก.
OK-KBZ-47.5 • ขนาด : 4"
• กำลัง : 7.5KW / 10HP
• โวลท์ : 380V
• ปริมาณน้ำ : 84 ลบ.ม./ชั่วโมง
• สามารถส่งสูง : 40 เมตร
• น้ำหนัก : 108 กก.
OK-KBZ-611 • ขนาด : 6"
• กำลัง : 11KW / 15HP
• โวลท์ : 380V
• ปริมาณน้ำ : 146 ลบ.ม./ชั่วโมง
• สามารถส่งสูง : 32.5 เมตร
• น้ำหนัก : 139 กก.
OK-KBZ-615 • ขนาด : 6"
• กำลัง : 15KW / 20HP
• โวลท์ : 380V
• ปริมาณน้ำ : 156 ลบ.ม./ชั่วโมง
• สามารถส่งสูง : 40 เมตร
• น้ำหนัก : 156 กก.