สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : หัวต๊าปเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

หัวต๊าป สำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า อะไหล่เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า มีหลายรุ่นให้เลือก คุณภาพสูงมาตรฐานสากล


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
OK-KT-201 • หัวต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้ารุ่น OK-KT201
OK-KT-402 • หัวต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้ารุ่น OK-KT402
OK-KT-402M • หัวต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้ารุ่น OK-KT402M
• ขนาด : M10-33
OK-KT-402P • หัวต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้ารุ่น OK-KT402P
• ขนาด : M8, 10, 12, 18, 22
OK-KT-403-S • หัวต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้ารุ่น OK-KT403
• ขนาดเล็ก
OK-KT-403-S • หัวต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้ารุ่น OK-KT403
• ขนาดใหญ่
OK-KT-404-L • หัวต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้ารุ่น OK-KT404
• ขนาดใหญ่
OK-KT-404-S • หัวต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้ารุ่น OK-KT404
• ขนาดเล็ก
OK-KT-BLADE • อะไหล่ใบมีด