สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : เหล็กดูด 3 ขา OK-3JP Series

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

เหล็กดูด 3 ขา OKURA 3-JAW GEAR PULLER มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3 - 24 นิ้ว ดูดได้ 95 - 440 มม.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
OK-3JP-10 • ขนาด 10 นิ้ว
• ดูดได้ 300 มม.
• เพลา 24 x 300 มม.
• น้ำหนัก 6.00 กก.
OK-3JP-12 • ขนาด 12 นิ้ว
• ดูดได้ 340 มม.
• เพลา 27 x 340 มม.
• น้ำหนัก 7.25 กก.
OK-3JP-14 • ขนาด 14 นิ้ว
• ดูดได้ 400 มม.
• เพลา 33 x 400 มม.
• น้ำหนัก 10.30 กก.
OK-3JP-16 • ขนาด 16 นิ้ว
• ดูดได้ 440 มม.
• เพลา 36 x 440 มม.
• น้ำหนัก 13.00 กก.
OK-3JP-20 • ขนาด 20 นิ้ว
OK-3JP-24 • ขนาด 24 นิ้ว
OK-3JP-3 • ขนาด 3 นิ้ว
• ดูดได้ 95 มม.
• เพลา 10 x 95 มม.
• น้ำหนัก 0.33 กก.
OK-3JP-4 • ขนาด 4 นิ้ว
• ดูดได้ 130 มม.
• เพลา 13 x 130 มม.
• น้ำหนัก 0.75 กก.
OK-3JP-6 • ขนาด 6 นิ้ว
• ดูดได้ 185 มม.
• เพลา 18 x 185 มม.
• น้ำหนัก 1.40 กก.
OK-3JP-8 • ขนาด 8 นิ้ว
• ดูดได้ 240 มม.
• เพลา 20 x 240 มม.
• น้ำหนัก 2.90 กก.