สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : เหล็กดูดมู่เล่ 3 ขา E-OK-HJP (OK-3JPD)

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

หล็กดูดมู่เล่ 3 ขา รุ่นขาดูดลึก OKURA 3-JAW GEAR PULLER มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 16 นิ้ว จับชิ้นงานขนาด 20 - 500


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
E-OK-HJP04/12 (OK-3JPD-12) • ขนาด 12"
• จับชิ้นงาน 50-400
• บรรจุ/ลัง 4
E-OK-HJP04/16 (OK-3JPD-16) • ขนาด 16"
• จับชิ้นงาน 50-500
• บรรจุ/ลัง 3
E-OK-HJP04/4 (OK-3JPD-4) • ขนาด 4"
• จับชิ้นงาน 20-120
• บรรจุ/ลัง 30
E-OK-HJP04/6 (OK-3JPD-6) • ขนาด 6"
• จับชิ้นงาน 20-165
• บรรจุ/ลัง 20
E-OK-HJP04/9 (OK-3JPD-9) • ขนาด 9"
• จับชิ้นงาน 36-230
• บรรจุ/ลัง 6