สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Dial Indicator - SERIES 2 (Inch)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

Dial Indicator - SERIES 2 (Inch) - Standard One Revolution Type for Error-free Reading
• รุ่นรหัสท้าย S เป็นรุ่น w/ lug
• รุ่นรหัสท้าย SB เป็นรุ่น Flat-back


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
2909S-62 / 2909SB-62 • Graduation : 0.0005"
• Range (Range/Rev) : 0.04" / 0.05"
• Accuracy ( First 1 Rev ) : +/- 0.0005"
• Accuracy ( Retrace ) : 0.00016"
• Repeat-ability : +/-0.0001"
• Dial reading : 20-0-20
• Measuring force 2.5N or less
2910S-10 / 2910SB-10 • Graduation : 0.0001"
• Range (Range/Rev) : 0.008" / 0.01"
• Accuracy ( First 1 Rev ) : +/- 0.0001"
• Accuracy ( Retrace ) : 0.0001"
• Repeat-ability : +/-0.00003"
• Dial reading : 4-0-4
• Measuring force 1.8N or less
2910S-72 / 2910SB-72 • Graduation : 0.0001"
• Range (Range/Rev) : 0.008" / 0.01"
• Accuracy ( First 1 Rev ) : +/- 0.0001"
• Accuracy ( Retrace ) : 0.0001"
• Repeat-ability : +/-0.00003"
• Dial reading : 4-0-4
• Measuring force 2.5N or less
2976 • Graduation : 0.0005"
• Range (Range/Rev) : 0.02" / 0.028"
• Accuracy ( First 1 Rev ) : +/- 0.0005"
• Accuracy ( Retrace ) : 0.00016"
• Repeat-ability : +/-0.0001"
• Dial reading : 10-0-10
• Measuring force 1.4N or less
2977 • Graduation : 0.0005"
• Range (Range/Rev) : 0.04" / 0.055"
• Accuracy ( First 1 Rev ) : +/- 0.0005"
• Accuracy ( Retrace ) : 0.00016"
• Repeat-ability : +/-0.0001"
• Dial reading : 20-0-20
• Measuring force 1.4N or less
2978 • Graduation : 0.001"
• Range (Range/Rev) : 0.06" / 0.079"
• Accuracy ( First 1 Rev ) : +/- 0.001"
• Accuracy ( Retrace ) : 0.0002"
• Repeat-ability : +/-0.0002"
• Dial reading : 30-0-30
• Measuring force 1.4N or less
2991* • Graduation : 0.0001"
• Range (Range/Rev) : 0.008" / 0.01"
• Accuracy ( First 1 Rev ) : +/- 0.0002"
• Accuracy ( Retrace ) : 0.0001"
• Repeat-ability : +/-0.00005"
• Dial reading : 4-0-4
• Measuring force 1.5N or less