สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Special Dial Indicators - SERIES 2 (Metric)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

Special Dial Indicators - SERIES 2 (Metric)
• รุ่นรหัสท้าย S เป็นรุ่น w/ lug
• รุ่นรหัสท้าย SB เป็นรุ่น Flat-back


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
2046S-80 / 2046SB-80 • Graduation : 0.01 mm
• Range : 10 mm
• Range/Rev : 1 mm
• Dial reading : 0-100
• Accuracy : +/-0.015 µm
• Measuring force 5.0N or less
2048S-10 / 2048SB-10 • Graduation : 0.01 mm
• Range : 10 mm
• Range/Rev : 1 mm
• Dial reading : 0-100
• Accuracy : +/-0.015 µm
• Measuring force 1.4N or less
2048S-11 / 2048SB-11 • Graduation : 0.01 mm
• Range : 10 mm
• Range/Rev : 1 mm
• Dial reading : 0-100
• Accuracy ( First 2.5 Rev ) : +/-13 µm
• Accuracy ( Overall ) : +/- 0.013 mm
• Measuring force 1.4N or less