สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Special Dial Indicators - SERIES 2 (Inch)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

Special Dial Indicators - SERIES 2 (Inch)
• รุ่นรหัสท้าย S เป็นรุ่น w/ lug
• รุ่นรหัสท้าย SB เป็นรุ่น Flat-back


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
2915S-10 / 2915SB-10 • Graduation : 0.001"
• Range : 0.5"
• Range/Rev : 0.1"
• Dial reading : 0-100
• Accuracy ( First 2.5 Rev ) : +/- 0.001"
• Accuracy ( Overall ) : +/- 0.001"
• Measuring force 1.8N or less
2918S-10 / 2918SB-10 • Graduation : 0.001"
• Range : 0.5"
• Range/Rev : 0.1"
• Dial reading : 0-50-0
• Accuracy ( First 2.5 Rev ) : +/- 0.001"
• Accuracy ( Overall ) : +/- 0.001"
• Measuring force 1.8N or less