สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : VALVE GRINDING COMPOUND

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

กากเพชรบดวาล์ว


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
COKA • เบอร์ K
• เกรด 36
• ความจุ (ปอนด์) 1
COGA • เบอร์ G
• เกรด 80
• ความจุ (ปอนด์) 1
COJA • เบอร์ J
• เกรด 50
• ความจุ (ปอนด์) 1
COFA • เบอร์ F
• เกรด 100
• ความจุ (ปอนด์) 1
COEA • เบอร์ E
• เกรด 120
• ความจุ (ปอนด์) 1
CODA • เบอร์ D
• เกรด 180
• ความจุ (ปอนด์) 1
COCA • เบอร์ C
• เกรด 220
• ความจุ (ปอนด์) 1
COBA • เบอร์ B
• เกรด 240
• ความจุ (ปอนด์) 1
COAA • เบอร์ A
• เกรด 280
• ความจุ (ปอนด์) 1
CO1AA • เบอร์ 1A
• เกรด 320
• ความจุ (ปอนด์) 1
CO2AA • เบอร์ 2A
• เกรด 400
• ความจุ (ปอนด์) 1
CO3AA • เบอร์ 3A
• เกรด 500
• ความจุ (ปอนด์) 1
CO4AA • เบอร์ 4A
• เกรด 600
• ความจุ (ปอนด์) 1
CO5AA • เบอร์ 5A
• เกรด 800
• ความจุ (ปอนด์) 1
CO6AA • เบอร์ 6A
• เกรด 1000
• ความจุ (ปอนด์) 1
CO7AA • เบอร์ 7A
• เกรด 1200
• ความจุ (ปอนด์) 1