สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ชุดฟันต๊าปเกลียวมิล (Metric)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

- SPARE DIE ชุดฟันต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า เร็กซ์ ทุกรุ่น


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
REX-MM 10 • ขนาด 10
• เกลียว 1.5
• มุม 60
• กว้าง 27 มม.
REX-MM 12 • ขนาด 12
• เกลียว 1.75
• มุม 60
• กว้าง 27 มม.
REX-MM 14-16 • ขนาด 14 – 16
• เกลียว 2.0
• มุม 60
• กว้าง 27 มม.
REX-MM 18-22 • ขนาด 18 – 22
• เกลียว 2.5
• มุม 60
• กว้าง 27 มม.
REX-MM 24-27 • ขนาด 24 – 27
• เกลียว 3.0
• มุม 60
• กว้าง 27 มม.
REX-MM 30-33 • ขนาด 30 - 33
• เกลียว 3.5
• มุม 60
• กว้าง 27 มม.
REX-MM 36-39 • ขนาด 36 – 39
• เกลียว 4.0
• มุม 60
• กว้าง 27 มม.
REX-MM 42-45 • ขนาด 42 – 45
• เกลียว 4.5
• มุม 60
• กว้าง 27 มม.
REX-MM 48-52 • ขนาด 48 – 52
• เกลียว 5.0
• มุม 60
• กว้าง 27 มม.
REX-MM 8 • ขนาด 8
• เกลียว 1.25
• มุม 60
• กว้าง 27 มม.