สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : หัวต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า DIE HEAD

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

- DIE HEAD หัวต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า เร็กซ์ ทุกรุ่น


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
100A • ความสามารถ : 1/4” – 4”
• หัวธรรมดา : 1/4” – 3/8”, 1/2" – 2”, 2.1/2” – 3”, 2.1/2” – 4” BSPT, NPT, BSW, Metric, UNC
• หัวออโต : 1/2" – 2” BSPT, NPT
• หัวเซลฟฺ-โอเพนนิ่ง : 1/2" – 3/4”, 1” – 2”, 2.1/2” – 3” BSPT
• หัวโปรไฟลิ่ง : 2.1/2” – 4” BSPT, NPT
150A • ความสามารถ : 1/4” – 6”
• หัวธรรมดา : -
• หัวออโต : -
• หัวเซลฟฺ-โอเพนนิ่ง : -
• หัวโปรไฟลิ่ง : 2.1/2” – 4”, 5” – 6” BSPT, NPT
25A • ความสามารถ : 1/4” – 1”
• หัวธรรมดา : 1/4" – 1” BSPT, NPT, BSW
• หัวออโต : -
• หัวเซลฟฺ-โอเพนนิ่ง : 1/4” – 3/8”, 1/2" – 1” BSPT, NPT
• หัวโปรไฟลิ่ง : -
50A • ความสามารถ : 1/4” – 2”
• หัวธรรมดา : 1/4” – 3/8”, 1/2" – 2” BSPT, NPT, BSW, Metric, UNC
• หัวออโต : 1/2" – 2” BSPT, NPT
• หัวเซลฟฺ-โอเพนนิ่ง : 1/2" – 3/4”, 1” – 2” BSPT, NPT
• หัวโปรไฟลิ่ง : -
80A • ความสามารถ : 1/4” – 3”
• หัวธรรมดา : 1/4” – 3/8”, 1/2" – 2”, 2.1/2” – 3” BSPT, NPT, BSW, Metric, UNC
• หัวออโต : -
• หัวเซลฟฺ-โอเพนนิ่ง : 1/2" – 3/4”, 1” – 2”, 2.1/2” – 3” BSPTf
• หัวโปรไฟลิ่ง : -