สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : รอกโซ่มือสาว OKURA

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

- รอกโซ่มือสาว CHAIN BLOCK SERIES
- มาตรฐานประเทศญี่ปุ่นขนาดเหมาะมือ เสำหรับการใช้งานทั่วไปมีหลายรุ่นให้เลือก แยกตามขนาดกำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิมและสารเคมี รวมถึงน้ำเค็ม


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
OK-1.0T3 ( ความยาวโซ่ 3 เมตร ) • กำลังยก ( Ton ) 1
• ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ ( Kn ) 15
• กำลังคนออกแรงยก ( N ) 309
• จำนวนโซ่ 1
• ขนาดโซ่ ( mm ) 6
• ขนาดโดยรวม ( mm ) ( A x B x C x D x K ) 140 x 158 x 317 x 40 x 34
• น้ำหนัก ( Kg ) 12
• ขนาดกล่องบรรจุ ( Cm ) 23 x 18 x 19.5
• น้ำหนักต่อเมตรที่ยกขึ้นพิเศษ ( Kg ) 1.7
OK-1.0T6 ( ความยาวโซ่ 6 เมตร ) • กำลังยก ( Ton ) 1
• ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ ( Kn ) 15
• กำลังคนออกแรงยก ( N ) 309
• จำนวนโซ่ 1
• ขนาดโซ่ ( mm ) 6
• ขนาดโดยรวม ( mm ) ( A x B x C x D x K ) 140 x 158 x 317 x 40 x 34
• น้ำหนัก ( Kg ) 12
• ขนาดกล่องบรรจุ ( Cm ) 23 x 18 x 19.5
• น้ำหนักต่อเมตรที่ยกขึ้นพิเศษ ( Kg ) 1.7
OK-1.5T3 ( ความยาวโซ่ 3 เมตร ) • กำลังยก ( Ton ) 1.5
• ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ ( Kn ) 22.5
• กำลังคนออกแรงยก ( N ) 323
• จำนวนโซ่ 1
• ขนาดโซ่ ( mm ) 7.1
• ขนาดโดยรวม ( mm ) ( A x B x C x D x K ) 161 x 187 x 399 x 45 x 38
• น้ำหนัก ( Kg ) 18.5
• ขนาดกล่องบรรจุ ( Cm ) 28 x 21 x 24
• น้ำหนักต่อเมตรที่ยกขึ้นพิเศษ ( Kg ) 2.3
OK-1.5T6 ( ความยาวโซ่ 6 เมตร ) • กำลังยก ( Ton ) 1.5
• ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ ( Kn ) 22.5
• กำลังคนออกแรงยก ( N ) 323
• จำนวนโซ่ 1
• ขนาดโซ่ ( mm ) 7.1
• ขนาดโดยรวม ( mm ) ( A x B x C x D x K ) 161 x 187 x 399 x 45 x 38
• น้ำหนัก ( Kg ) 18.5
• ขนาดกล่องบรรจุ ( Cm ) 28 x 21 x 24
• น้ำหนักต่อเมตรที่ยกขึ้นพิเศษ ( Kg ) 2.3
OK-10.0T5 ( ความยาวโซ่ 5 เมตร ) • กำลังยก ( Ton ) 10
• ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ ( Kn ) 150
• กำลังคนออกแรงยก ( N ) 414
• จำนวนโซ่ 4
• ขนาดโซ่ ( mm ) 10
• ขนาดโดยรวม ( mm ) ( A x B x C x D x K ) 207 x 398 x 798 x 85 x 64
• น้ำหนัก ( Kg ) 83
• ขนาดกล่องบรรจุ ( Cm ) 50 x 41 x 21
• น้ำหนักต่อเมตรที่ยกขึ้นพิเศษ ( Kg ) 9.7
OK-2.0T3 ( ความยาวโซ่ 3 เมตร ) • กำลังยก ( Ton ) 2
• ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ ( Kn ) 30
• กำลังคนออกแรงยก ( N ) 360
• จำนวนโซ่ 1
• ขนาดโซ่ ( mm ) 8
• ขนาดโดยรวม ( mm ) ( A x B x C x D x K ) 161 x 187 x 414 x 50 x 41
• น้ำหนัก ( Kg ) 20
• ขนาดกล่องบรรจุ ( Cm ) 28 x 21 x 24
• น้ำหนักต่อเมตรที่ยกขึ้นพิเศษ ( Kg ) 2.3
OK-2.0T6 ( ความยาวโซ่ 6 เมตร ) • กำลังยก ( Ton ) 2
• ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ ( Kn ) 30
• กำลังคนออกแรงยก ( N ) 360
• จำนวนโซ่ 1
• ขนาดโซ่ ( mm ) 8
• ขนาดโดยรวม ( mm ) ( A x B x C x D x K ) 161 x 187 x 414 x 50 x 41
• น้ำหนัก ( Kg ) 20
• ขนาดกล่องบรรจุ ( Cm ) 28 x 21 x 24
• น้ำหนักต่อเมตรที่ยกขึ้นพิเศษ ( Kg ) 2.3
OK-20.0T5 ( ความยาวโซ่ 5 เมตร ) • กำลังยก ( Ton ) 20
• ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ ( Kn ) 300
• กำลังคนออกแรงยก ( N ) 414 x 2
• จำนวนโซ่ 8
• ขนาดโซ่ ( mm ) 10
• ขนาดโดยรวม ( mm ) ( A x B x C x D x K ) 215 x 650 x 890 x 110 x 85
• น้ำหนัก ( Kg ) 193
• ขนาดกล่องบรรจุ ( Cm ) 64 x 38 x 64
• น้ำหนักต่อเมตรที่ยกขึ้นพิเศษ ( Kg ) 19.4
OK-3.0T3 ( ความยาวโซ่ 3 เมตร ) • กำลังยก ( Ton ) 3
• ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ ( Kn ) 45
• กำลังคนออกแรงยก ( N ) 340
• จำนวนโซ่ 2
• ขนาดโซ่ ( mm ) 7.1
• ขนาดโดยรวม ( mm ) ( A x B x C x D x K ) 161 x 210 x 465 x 58 x 48
• น้ำหนัก ( Kg ) 29
• ขนาดกล่องบรรจุ ( Cm ) 32 x 21 x 26
• น้ำหนักต่อเมตรที่ยกขึ้นพิเศษ ( Kg ) 3.7
OK-3.0T6 ( ความยาวโซ่ 6 เมตร ) • กำลังยก ( Ton ) 3
• ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ ( Kn ) 45
• กำลังคนออกแรงยก ( N ) 340
• จำนวนโซ่ 2
• ขนาดโซ่ ( mm ) 7.1
• ขนาดโดยรวม ( mm ) ( A x B x C x D x K ) 161 x 210 x 465 x 58 x 48
• น้ำหนัก ( Kg ) 29
• ขนาดกล่องบรรจุ ( Cm ) 32 x 21 x 26
• น้ำหนักต่อเมตรที่ยกขึ้นพิเศษ ( Kg ) 3.7
OK-5.0T3 ( ความยาวโซ่ 3 เมตร ) • กำลังยก ( Ton ) 5
• ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ ( Kn ) 75
• กำลังคนออกแรงยก ( N ) 414
• จำนวนโซ่ 2
• ขนาดโซ่ ( mm ) 10
• ขนาดโดยรวม ( mm ) ( A x B x C x D x K ) 186 x 253 x 636 x 64 x 52
• น้ำหนัก ( Kg ) 45.5
• ขนาดกล่องบรรจุ ( Cm ) 40 x 21 x 31
• น้ำหนักต่อเมตรที่ยกขึ้นพิเศษ ( Kg ) 5.6
OK-5.0T6 ( ความยาวโซ่ 6 เมตร ) • กำลังยก ( Ton ) 5
• ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ ( Kn ) 75
• กำลังคนออกแรงยก ( N ) 414
• จำนวนโซ่ 2
• ขนาดโซ่ ( mm ) 10
• ขนาดโดยรวม ( mm ) ( A x B x C x D x K ) 186 x 253 x 636 x 64 x 52
• น้ำหนัก ( Kg ) 45.5
• ขนาดกล่องบรรจุ ( Cm ) 40 x 21 x 31
• น้ำหนักต่อเมตรที่ยกขึ้นพิเศษ ( Kg ) 5.6

สินค้าขายดี / Hot Items