สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ถังเติมน้ำมันเกียร์ HOB-MO-70 , HOB-MO-70A

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

- ถังเติมน้ำมันเกียร์ชนิดมือโยก และชนิดมีเกจ์ ขนาด 20 ลิตร


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
HOB-MO-70 ถังเติมน้ำมันเกียร์มือโยก
• ขนาดถังบรรจุ : 20 L
• อัตราการไหล : 70 cc/min
• ความยาวสาย : 1/2 x 6 ft
• น้ำหนัก : 7 kg
HOB-MO-70A ถังเติมน้ำมันเกียร์มีเกจ์
• ขนาดถังบรรจุ : 20 L
• อัตราการไหล : 70 cc/min
• ความยาวสาย : 1/2 x 6 ft
• น้ำหนัก : 7 kg