สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ฟันต๊าปสำหรับตลับต๊าปทุกรุ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ฟันต๊าปสำหรับตลับต๊าปทุกรุ่น (Pipe Dies: 00-R, 12-R)
Manual Threading Pipe and Bolt Dies


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
37810 • 1/8-27" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
37815 • 11/4-18" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
37855 • High Speed
• 1/8-27" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
37860 • High Speed
• 1/4-18" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
37865 • High Speed
• 3/8-18" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
37875 • High Speed
• 3/4-14" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
37880 • High Speed
• 1 - 11-1/2" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
37895 • High Speed
• 2 - 11-1/2" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
37900 • High Speed
• 1/8-27" Nominal Pipe Size
• For use with Stainless Steel
• Right Handed
37905 • High Speed
• 1/4-18" Nominal Pipe Size
• For use with Stainless Steel
• Right Handed
37910 • High Speed
• 3/8-18" Nominal Pipe Size
• For use with Stainless Steel
• Right Handed
37915 • High Speed
• 1/2-14" Nominal Pipe Size
• For use with Stainless Steel
• Right Handed
37920 • High Speed
• 3/4-14" Nominal Pipe Size
• For use with Stainless Steel
• Right Handed
37930 • High Speed
• 1-1/4 - 11-1/2" Nominal Pipe Size
• For use with Stainless Steel
• Right Handed
37935 • High Speed
• 1-1/2 - 11-1/2" Nominal Pipe Size
• For use with Stainless Steel
• Right Handed
66110 • 1/8-27" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66115 • 1/4-18" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66120 • 3/8-18" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66125 • 1/2-14" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66130 • 3/4-14" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66135 • 1-1/2 - 11-1/2" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66140 • 1-1/4 - 11-1/2" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66145 • 1-1/2 - 11-1/2" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66150 • 2 - 11-1/2" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66310 • High-Speed
• 1/8-27" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66315 • High-Speed
• 1/4-18" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66320 • High-Speed
• 3/8-18" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66325 • High Speed
• 1/2-14" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66330 • High Speed
• 3/4-14" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66335 • High Speed
• 1-1/2 - 11-1/2" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66340 • High Speed
• 1-1/4 - 11-1/2" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66345 • High-Speed
• 1-1/2 - 11-1/2" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed
66350 • High Speed
• 2 - 11-1/2" Nominal Pipe Size
• For use with Alloy
• Right Handed