สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ตลับต๊าปทำเกลียว

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ตลับต๊าปทำเกลียว (Die Heads: Manual Threaders - Models 00-R, 12-R)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
36875 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1/8"
36880 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1/4"
36885 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 3/8"
36890 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1/2"
36895 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 3/4"
36900 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1"
37375 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1/8"
37380 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1/4"
37385 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 3/8"
37390 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1/2"
37395 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 3/4"
37400 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1"
37405 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1.1/4"
37410 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1.1/2"
37415 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 2"
65705 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1/8"
65710 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1/4"
65715 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 3/8"
65720 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1/2"
65725 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 3/4"
65730 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1"
65950 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1/8"
65955 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1/4"
65960 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 3/8"
65965 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1/2"
65970 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 3/4"
65975 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1"
65980 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1.1/4"
65985 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 1.1/2"
65990 • Cat No./Nominal Pipe Size (in) : 2"