สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

T SPIRAL TAPS for STAINLESS STEELS

- ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 6934_M18 • ระดับ (mm) : 2.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G9
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 25
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 14
• จำนวนฟัน : 3
List 6934_M18 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 25
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 14
• จำนวนฟัน : 3
List 6934_M20 • ระดับ (mm) : 2.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G9
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 25
• ความยาวรวม (mm) : 105
• Ø ก้าน (mm) : 15
• จำนวนฟัน : 4
List 6934_M20 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 25
• ความยาวรวม (mm) : 105
• Ø ก้าน (mm) : 15
• จำนวนฟัน : 4
List 6934_M22 • ระดับ (mm) : 2.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G9
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 25
• ความยาวรวม (mm) : 115
• Ø ก้าน (mm) : 17
• จำนวนฟัน : 3
List 6934_M24 • ระดับ (mm) : 3
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G9
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 30
• ความยาวรวม (mm) : 120
• Ø ก้าน (mm) : 19
• จำนวนฟัน : 4