สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

T SPIRAL TAPS for STAINLESS STEELS

- ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 6968_M10 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G7
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 15
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 7
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M10 • ระดับ (mm) : 1.25
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G7
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 15
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 7
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M12 • ระดับ (mm) : 1.75
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 17
• ความยาวรวม (mm) : 82
• Ø ก้าน (mm) : 8.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M12 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 17
• ความยาวรวม (mm) : 82
• Ø ก้าน (mm) : 8.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M12 • ระดับ (mm) : 1.25
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 17
• ความยาวรวม (mm) : 82
• Ø ก้าน (mm) : 8.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M14 • ระดับ (mm) : 2
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 20
• ความยาวรวม (mm) : 88
• Ø ก้าน (mm) : 10.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M14 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 20
• ความยาวรวม (mm) : 88
• Ø ก้าน (mm) : 10.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M16 • ระดับ (mm) : 2
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 20
• ความยาวรวม (mm) : 95
• Ø ก้าน (mm) : 12.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M16 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 20
• ความยาวรวม (mm) : 95
• Ø ก้าน (mm) : 12.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M3 • ระดับ (mm) : 0.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G6
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 5
• ความยาวรวม (mm) : 46
• Ø ก้าน (mm) : 4
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M3.5 • ระดับ (mm) : 0.6
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G6
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 5
• ความยาวรวม (mm) : 48
• Ø ก้าน (mm) : 4
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M4 • ระดับ (mm) : 0.7
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G6
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 7
• ความยาวรวม (mm) : 52
• Ø ก้าน (mm) : 5
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M5 • ระดับ (mm) : 0.8
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G6
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 8
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 5.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M6 • ระดับ (mm) : 1
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G6
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 10
• ความยาวรวม (mm) : 62
• Ø ก้าน (mm) : 6
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M7 • ระดับ (mm) : 1
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G6
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 10
• ความยาวรวม (mm) : 65
• Ø ก้าน (mm) : 6.2
• จำนวนฟัน : 3
List 6968_M8 • ระดับ (mm) : 1.25
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G7
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 12
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 7
• จำนวนฟัน : 3