สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

T SPIRAL TAP

- ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์
- พร้อมระบบ Taflet Relief
- ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 6964_M10 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G7
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 15
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 7
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M10 • ระดับ (mm) : 1.25
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G7
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 15
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 7
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M10 • ระดับ (mm) : 1
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G7
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 15
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 7
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M12 • ระดับ (mm) : 1.75
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 17
• ความยาวรวม (mm) : 82
• Ø ก้าน (mm) : 8.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M12 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 17
• ความยาวรวม (mm) : 82
• Ø ก้าน (mm) : 8.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M12 • ระดับ (mm) : 1.25
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 17
• ความยาวรวม (mm) : 82
• Ø ก้าน (mm) : 8.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M14 • ระดับ (mm) : 2
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 20
• ความยาวรวม (mm) : 88
• Ø ก้าน (mm) : 10.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M14 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 20
• ความยาวรวม (mm) : 88
• Ø ก้าน (mm) : 10.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M16 • ระดับ (mm) : 2
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 20
• ความยาวรวม (mm) : 95
• Ø ก้าน (mm) : 12.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M16 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 20
• ความยาวรวม (mm) : 95
• Ø ก้าน (mm) : 12.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M18 • ระดับ (mm) : 2.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G9
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 25
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 14
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M18 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 25
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 14
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M2 • ระดับ (mm) : 0.4
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G3
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 8
• ความยาวรวม (mm) : 40
• Ø ก้าน (mm) : 3
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M2.3 • ระดับ (mm) : 0.4
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G3
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 9.5
• ความยาวรวม (mm) : 42
• Ø ก้าน (mm) : 3
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M2.5 • ระดับ (mm) : 0.45
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G3
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 9.5
• ความยาวรวม (mm) : 44
• Ø ก้าน (mm) : 3
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M2.6 • ระดับ (mm) : 0.45
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G3
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 9.5
• ความยาวรวม (mm) : 44
• Ø ก้าน (mm) : 3
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M20 • ระดับ (mm) : 2.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G9
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 25
• ความยาวรวม (mm) : 105
• Ø ก้าน (mm) : 15
• จำนวนฟัน : 4
List 6964_M20 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 25
• ความยาวรวม (mm) : 105
• Ø ก้าน (mm) : 15
• จำนวนฟัน : 4
List 6964_M22 • ระดับ (mm) : 2.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G9
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 25
• ความยาวรวม (mm) : 115
• Ø ก้าน (mm) : 17
• จำนวนฟัน : 4
List 6964_M22 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 25
• ความยาวรวม (mm) : 115
• Ø ก้าน (mm) : 17
• จำนวนฟัน : 4
List 6964_M24 • ระดับ (mm) : 3
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G9
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 30
• ความยาวรวม (mm) : 120
• Ø ก้าน (mm) : 19
• จำนวนฟัน : 4
List 6964_M24 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 30
• ความยาวรวม (mm) : 120
• Ø ก้าน (mm) : 19
• จำนวนฟัน : 4
List 6964_M27 • ระดับ (mm) : 3
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G9
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 30
• ความยาวรวม (mm) : 130
• Ø ก้าน (mm) : 20
• จำนวนฟัน : 4
List 6964_M27 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 30
• ความยาวรวม (mm) : 130
• Ø ก้าน (mm) : 20
• จำนวนฟัน : 4
List 6964_M3 • ระดับ (mm) : 0.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G5
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 5
• ความยาวรวม (mm) : 46
• Ø ก้าน (mm) : 4
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M3.5 • ระดับ (mm) : 0.6
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G5
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 5
• ความยาวรวม (mm) : 46
• Ø ก้าน (mm) : 4
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M30 • ระดับ (mm) : 3.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G9
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 35
• ความยาวรวม (mm) : 135
• Ø ก้าน (mm) : 23
• จำนวนฟัน : 4
List 6964_M30 • ระดับ (mm) : 1.5
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G8
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 35
• ความยาวรวม (mm) : 135
• Ø ก้าน (mm) : 23
• จำนวนฟัน : 4
List 6964_M4 • ระดับ (mm) : 0.7
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G5
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 7
• ความยาวรวม (mm) : 52
• Ø ก้าน (mm) : 5
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M5 • ระดับ (mm) : 0.8
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G5
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 8
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 5.5
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M6 • ระดับ (mm) : 1
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G5
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 10
• ความยาวรวม (mm) : 62
• Ø ก้าน (mm) : 6
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M6 • ระดับ (mm) : 0.75
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G5
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 10
• ความยาวรวม (mm) : 62
• Ø ก้าน (mm) : 6
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M7 • ระดับ (mm) : 1
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G5
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 10
• ความยาวรวม (mm) : 65
• Ø ก้าน (mm) : 6.2
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M8 • ระดับ (mm) : 1.25
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G7
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 12
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 6.2
• จำนวนฟัน : 3
List 6964_M8 • ระดับ (mm) : 1
• ค่าความคลาดเคลื่อน : G7
• ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 12
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 6.2
• จำนวนฟัน : 3