สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบด์ กัดหยาบ เคลือบ GS

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

GS MILL ROUGHING

- ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ GS Coating
- สำหรับกัดหยาบ กัดโลหะครั้งละมากๆ


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 9420_10 • Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 10
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 22
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 9420_11 • Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 11
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 22
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9420_12 • Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 12
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 26
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9420_14 • Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 14
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 26
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9420_16 • Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 16
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 32
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9420_18 • Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 18
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 32
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 20
List 9420_20 • Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 20
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 38
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 20
List 9420_6 • Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 6
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 13
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9420_7 • Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 7
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 16
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9420_8 • Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 8
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 19
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9420_9 • Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 9
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 19
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 10