สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Diamond Coated Burrs/ ดอกเจียรเพชร

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

3mm shank. Overall length 45mm. Diamond grip mesh is 120/140. Recommended operating speeds 15,000 ~ 30,000rpm. Suitable for precision grinding of carbide gems, ceramics, tough alloys, cermets, tool steels etc.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
YRK-210-9010K Cylindrical Head Dia. x Length : 1.0 x 9 mm
YRK-210-9015K Cylindrical Head Dia. x Length : 1.5 x 9 mm
YRK-210-9020K Cylindrical Head Dia. x Length : 2.0 x 10 mm
YRK-210-9025K Cylindrical Head Dia. x Length : 2.5 x 10 mm
YRK-210-9030K Cylindrical Head Dia. x Length : 3.0 x 10 mm
YRK-210-9040K Cylindrical Head Dia. x Length : 4.0 x 10 mm
YRK-210-9050K Cylindrical Head Dia. x Length : 5.0 x 10 mm
YRK-210-9115K Cylindrical Ball Nosed Head Dia. x Length : 1.5 x 9 mm
YRK-210-9120K Cylindrical Ball Nosed Head Dia. x Length : 2.0 x 10 mm
YRK-210-9125K Cylindrical Ball Nosed Head Dia. x Length : 2.5 x 10 mm
YRK-210-9130K Cylindrical Ball Nosed Head Dia. x Length : 3.0 x 10 mm
YRK-210-9140K Cylindrical Ball Nosed Head Dia. x Length : 4.0 x 10 mm
YRK-210-9150K Cylindrical Ball Nosed Head Dia. x Length : 5.0 x 10 mm
YRK-210-9220K Pointed Tree Head Dia. x Length : 2.0 x 9 mm
YRK-210-9230K Pointed Tree Head Dia. x Length : 3.0 x 9 mm
YRK-210-9240K Pointed Tree Head Dia. x Length : 4.0 x 10 mm
YRK-210-9250k Pointed Tree Head Dia. x Length : 5.0 x 10 mm
YRK-210-9310K Ball Nosed Head Dia. x Length : 1.0 x 1.0 mm
YRK-210-9320K Ball Nosed Head Dia. x Length : 2.0 x 2.0 mm
YRK-210-9330K Ball Nosed Head Dia. x Length : 3.0 x 3.0 mm
YRK-210-9340K Ball Nosed Head Dia. x Length : 4.0 x 4.0 mm
YRK-210-9350K Ball Nosed Head Dia. x Length : 5.0 x 5.0 mm
YRK-210-9510K Ball Nosed Head Dia. x Length : 2.0 x 1.0 mm
YRK-210-9570K Ball Nosed Head Dia. x Length : 3.0 x 10 mm
YRK-210-9610K Ball Nosed Head Dia. x Length : 3.3 x 10 mm
YRK-210-9620K Ball Nosed Head Dia. x Length : 3.3 x 10 mm
YRK-210-9770K Conical Head Dia. x Length : 2 x 12 mm / Included Angle : 7
YRK-210-9800K Conical Head Dia. x Length : 3 x 15 mm / Included Angle : 10

สินค้าขายดี / Hot Items