สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ หัวบอล คาร์ไบด์เคลือบ Xs GEO Coating

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

X'S MILL GEO BALL

- This end mill is suitable for high effciency and high precision finishing of molding dies.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 9340_0.5 • รัศมี (mm) : 0.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 1
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 1.5
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9340_0.75 • รัศมี (mm) : 0.75
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 1.5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 2.5
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9340_1 • รัศมี (mm) : 1
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 2
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 3
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9340_1.25 • รัศมี (mm) : 1.25
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 2.2
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 4
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9340_1.5 • รัศมี (mm) : 1.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 3
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 4.5
• ความยาวรวม (mm) : 80
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9340_10 • รัศมี (mm) : 10
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 20
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 30
• ความยาวรวม (mm) : 180
• Ø ก้าน (mm) : 20
List 9340_12.5 • รัศมี (mm) : 12.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 25
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 38
• ความยาวรวม (mm) : 200
• Ø ก้าน (mm) : 25
List 9340_15 • รัศมี (mm) : 15
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 30
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 45
• ความยาวรวม (mm) : 200
• Ø ก้าน (mm) : 32
List 9340_2 • รัศมี (mm) : 2
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 4
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 6
• ความยาวรวม (mm) : 80
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9340_2.5 • รัศมี (mm) : 2.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 7.5
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9340_3 • รัศมี (mm) : 3
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 6
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 9
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9340_3.5 • รัศมี (mm) : 3.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 7
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 11
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9340_4 • รัศมี (mm) : 4
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 8
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 12
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9340_4.5 • รัศมี (mm) : 4.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 9
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 14
• ความยาวรวม (mm) : 120
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 9340_5 • รัศมี (mm) : 5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 10
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 15
• ความยาวรวม (mm) : 120
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 9340_5.5 • รัศมี (mm) : 5.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 11
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 17
• ความยาวรวม (mm) : 120
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9340_6 • รัศมี (mm) : 6
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 12
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 18
• ความยาวรวม (mm) : 120
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9340_6.5 • รัศมี (mm) : 6.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 13
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 20
• ความยาวรวม (mm) : 160
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9340_7 • รัศมี (mm) : 7
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 14
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 21
• ความยาวรวม (mm) : 160
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9340_7.5 • รัศมี (mm) : 7.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 15
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 23
• ความยาวรวม (mm) : 160
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9340_8 • รัศมี (mm) : 8
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 16
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 24
• ความยาวรวม (mm) : 160
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9340_9 • รัศมี (mm) : 9
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 18
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 27
• ความยาวรวม (mm) : 180
• Ø ก้าน (mm) : 20