สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบด์หัวบอล เคลือบผิว GS

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

GS MILL HARD BALL

- ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบด์หัวบอล เคลือบผิว GS
- สำหรับกัดโลหะแข็งพิเศษ


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 9422_0.2 • รัศมี (mm) : 0.2
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 0.4
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 0.4
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9422_0.3 • รัศมี (mm) : 0.3
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 0.6
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 0.6
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9422_0.5 • รัศมี (mm) : 0.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 2
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 2
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9422_0.75 • รัศมี (mm) : 0.75
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 1.5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 1.5
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9422_1 • รัศมี (mm) : 1
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 2
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 2
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9422_1.25 • รัศมี (mm) : 1.25
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 2.5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 2.5
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9422_1.5 • รัศมี (mm) : 1.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 3
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 3
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9422_2 • รัศมี (mm) : 2
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 4
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 4
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9422_2.5 • รัศมี (mm) : 2.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 5
• ความยาวรวม (mm) : 80
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9422_3 • รัศมี (mm) : 3
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 6
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 6
• ความยาวรวม (mm) : 80
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9422_4 • รัศมี (mm) : 4
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 8
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 8
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9422_5 • รัศมี (mm) : 5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 10
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 10
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 9422_6 • รัศมี (mm) : 6
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 12
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 12
• ความยาวรวม (mm) : 110
• Ø ก้าน (mm) : 12