สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบด์หัวบอล เคลือบ GS Coating

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

GS MILL BALL

- ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบด์หัวบอล เคลือบ GS Coating


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 9386_0.5 • รัศมี (mm) : 0.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 1
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 1.5
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9386_0.75 • รัศมี (mm) : 0.75
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 1.5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 2.5
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9386_1 • รัศมี (mm) : 1
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 2
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 3
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9386_1.25 • รัศมี (mm) : 1.25
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 2.5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 4
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9386_1.5 • รัศมี (mm) : 1.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 3
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 4.5
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9386_2 • รัศมี (mm) : 2
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 4
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 6
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9386_2.5 • รัศมี (mm) : 2.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 7.5
• ความยาวรวม (mm) : 80
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9386_3 • รัศมี (mm) : 3
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 6
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 9
• ความยาวรวม (mm) : 80
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9386_4 • รัศมี (mm) : 4
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 8
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 12
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9386_5 • รัศมี (mm) : 5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 10
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 15
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 9386_6 • รัศมี (mm) : 6
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 12
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 21
• ความยาวรวม (mm) : 110
• Ø ก้าน (mm) : 12