สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ หัวบอล คาร์ไบด์เคลือบ Xs Coating

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

X'S MILL BALL CARBIDE

- Micro grain carbide with multi-layer of New Platina Coating
- Suitable for Hardened Steel up to 55HRC & High Speed Milling of more than 300m/min.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 9278_0.5 • รัศมี (mm) : 0.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 1
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 2.5
• ความยาวรวม (mm) : 55
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9278_0.75 • รัศมี (mm) : 0.75
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 1.5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 3.5
• ความยาวรวม (mm) : 55
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9278_1 • รัศมี (mm) : 1
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 2
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 5
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9278_1.25 • รัศมี (mm) : 1.25
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 2.5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 6
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9278_1.5 • รัศมี (mm) : 1.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 3
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 8
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9278_10 • รัศมี (mm) : 10
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 20
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 40
• ความยาวรวม (mm) : 160
• Ø ก้าน (mm) : 20
List 9278_12.5 • รัศมี (mm) : 12.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 25
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 50
• ความยาวรวม (mm) : 180
• Ø ก้าน (mm) : 25
List 9278_2 • รัศมี (mm) : 2
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 4
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 8
• ความยาวรวม (mm) : 80
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9278_2.5 • รัศมี (mm) : 2.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 10
• ความยาวรวม (mm) : 80
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9278_3 • รัศมี (mm) : 3
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 6
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 12
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9278_3.5 • รัศมี (mm) : 3.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 7
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 14
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9278_4 • รัศมี (mm) : 4
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 8
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 16
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9278_4.5 • รัศมี (mm) : 4.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 9
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 18
• ความยาวรวม (mm) : 110
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9278_5 • รัศมี (mm) : 5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 10
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 20
• ความยาวรวม (mm) : 110
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 9278_5.5 • รัศมี (mm) : 5.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 11
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 22
• ความยาวรวม (mm) : 120
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 9278_6 • รัศมี (mm) : 6
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 12
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 24
• ความยาวรวม (mm) : 120
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9278_6.5 • รัศมี (mm) : 6.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 13
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 26
• ความยาวรวม (mm) : 140
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9278_7 • รัศมี (mm) : 7
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 14
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 28
• ความยาวรวม (mm) : 140
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9278_7.5 • รัศมี (mm) : 7.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 15
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 30
• ความยาวรวม (mm) : 150
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9278_8 • รัศมี (mm) : 8
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 16
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 32
• ความยาวรวม (mm) : 150
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9278_9 • รัศมี (mm) : 9
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 18
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 36
• ความยาวรวม (mm) : 150
• Ø ก้าน (mm) : 16