สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ หัวบอล PM-HSS 2 ฟัน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

SG-FAX BALL END MILL TWO FLUTES

- This end mill is suited for high-feed milling of workpiece material from Steels snd Stainless Steels to Aluminum and is used for profile milling.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 7490P_0.5 • รัศมี (mm) : 0.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 1
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 2
• ความยาวรวม (mm) : 55
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 7490P_1.0 • รัศมี (mm) : 1.0
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 2
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 4
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 7490P_1.5 • รัศมี (mm) : 1.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 3
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 6
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 7490P_10.0 • รัศมี (mm) : 10.0
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 20
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 40
• ความยาวรวม (mm) : 160
• Ø ก้าน (mm) : 20
List 7490P_12.5 • รัศมี (mm) : 12.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 25
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 50
• ความยาวรวม (mm) : 180
• Ø ก้าน (mm) : 25
List 7490P_2.0 • รัศมี (mm) : 2.0
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 4
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 8
• ความยาวรวม (mm) : 80
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 7490P_2.5 • รัศมี (mm) : 2.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 10
• ความยาวรวม (mm) : 80
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 7490P_3.0 • รัศมี (mm) : 3.0
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 6
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 12
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 7490P_3.5 • รัศมี (mm) : 3.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 7
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 14
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 7490P_4.0 • รัศมี (mm) : 4.0
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 8
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 16
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 7490P_4.5 • รัศมี (mm) : 4.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 9
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 18
• ความยาวรวม (mm) : 110
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 7490P_5.0 • รัศมี (mm) : 5.0
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 10
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 20
• ความยาวรวม (mm) : 110
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 7490P_5.5 • รัศมี (mm) : 5.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 11
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 22
• ความยาวรวม (mm) : 120
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 7490P_6.0 • รัศมี (mm) : 6.0
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 12
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 24
• ความยาวรวม (mm) : 120
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 7490P_6.5 • รัศมี (mm) : 6.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 13
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 26
• ความยาวรวม (mm) : 140
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 7490P_7.0 • รัศมี (mm) : 7.0
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 14
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 28
• ความยาวรวม (mm) : 140
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 7490P_7.5 • รัศมี (mm) : 7.5
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 15
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 30
• ความยาวรวม (mm) : 150
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 7490P_8.0 • รัศมี (mm) : 8.0
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 16
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 32
• ความยาวรวม (mm) : 150
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 7490P_9.0 • รัศมี (mm) : 9.0
• Ø ดอกเอ็นมิลล์ (mm) : 18
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 36
• ความยาวรวม (mm) : 150
• Ø ก้าน (mm) : 16