สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกเอ็นมิลขนาดเล็กคอยาวคาร์ไบท์เคลือบ GS 2 ฟัน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

GS MILL LONG NECK 2 FLUTES

- ดอกเอ็นมิลขนาดเล็กคอยาวคาร์ไบท์เคลือบ GS 2 ฟัน


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 9414_0.2 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 0.2
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 0.3
• ความยาวรวม (mm) : 45
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_0.3 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 0.3
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 0.4
• ความยาวรวม (mm) : 45
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_0.4 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 0.4
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 0.6
• ความยาวรวม (mm) : 45
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_0.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 0.5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 0.7
• ความยาวรวม (mm) : 45-50
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_0.6 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 0.6
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 0.9
• ความยาวรวม (mm) : 45-50
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_0.7 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 0.7
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 1.0
• ความยาวรวม (mm) : 45-50
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_0.8 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 0.8
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 1.2
• ความยาวรวม (mm) : 45-60
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_0.9 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 0.9
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 1.4
• ความยาวรวม (mm) : 45-60
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_1.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 1.0
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 1.5
• ความยาวรวม (mm) : 50-70
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_1.2 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 1.2
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 1.8
• ความยาวรวม (mm) : 50-60
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_1.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 1.5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 2.3
• ความยาวรวม (mm) : 50-80
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_2.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 2.0
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 3
• ความยาวรวม (mm) : 50-110
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_2.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 2.5
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 3.7
• ความยาวรวม (mm) : 50-100
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9414_3.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 3.0
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 4.5
• ความยาวรวม (mm) : 50-100
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9414_4.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 4.0
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 6
• ความยาวรวม (mm) : 50-110
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9414_5.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 5.0
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 7.5
• ความยาวรวม (mm) : 60-120
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9414_6.0 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 6.0
• ความยาวช่วงกัด (mm) : 9
• ความยาวรวม (mm) : 80-120
• Ø ก้าน (mm) : 6