สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว VG

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

VG MILL SERIES 4 FLUTES

-ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว VG


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 9444_1 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 1
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 2.5
• ความยาวรวม (mm) : 40
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9444_10 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 10
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 22
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 9444_12 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 12
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 26
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9444_2 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 2
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 5
• ความยาวรวม (mm) : 40
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9444_3 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 3
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 7.5
• ความยาวรวม (mm) : 45
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9444_4 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 4
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 11
• ความยาวรวม (mm) : 45
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9444_5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 13
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9444_6 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 6
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 13
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9444_8 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 8
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 19
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 8