สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 2 ฟัน เคลือบผิว VG

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

VG MILL SERIES TWO FLUTES

- ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 2 ฟัน เคลือบผิว VG


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 9442_0.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 0.5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 1.25
• ความยาวรวม (mm) : 40
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9442_1 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 1
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 2.5
• ความยาวรวม (mm) : 40
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9442_1.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 1.5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 3.75
• ความยาวรวม (mm) : 40
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9442_10 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 10
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 22
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 9442_11 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 11
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 22
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9442_12 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 12
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 26
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9442_2 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 2
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 5
• ความยาวรวม (mm) : 40
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9442_2.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 2.5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 6.25
• ความยาวรวม (mm) : 40
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9442_3 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 3
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 7.5
• ความยาวรวม (mm) : 45
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9442_3.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 3.5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 10
• ความยาวรวม (mm) : 45
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9442_4 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 4
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 11
• ความยาวรวม (mm) : 45
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9442_4.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 4.5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 11
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9442_5-6 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 5-6
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 13
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9442_7 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 7
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 16
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9442_8 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 8
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 19
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9442_9 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 9
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 19
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 10