สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GEO ทนทานพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

X'S-MILL SERIES GEO

- ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ TiAlN กัดความเร็วสูงจัด
- รุ่นพิเศษ ทนทานต่อการกัดแบบแห้ง


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 9322_10 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 10
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 22
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 10
List 9322_11 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 11
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 22
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9322_12 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 12
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 26
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 12
List 9322_14 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 14
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 26
• ความยาวรวม (mm) : 110
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9322_15 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 15
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 26
• ความยาวรวม (mm) : 110
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9322_16 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 16
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 32
• ความยาวรวม (mm) : 115
• Ø ก้าน (mm) : 16
List 9322_18 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 18
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 32
• ความยาวรวม (mm) : 120
• Ø ก้าน (mm) : 20
List 9322_2 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 2
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 6
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 4
List 9322_20 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 20
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 38
• ความยาวรวม (mm) : 125
• Ø ก้าน (mm) : 20
List 9322_3 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 3
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 8
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9322_4 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 4
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 11
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9322_5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 13
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9322_6 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 6
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 13
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 6
List 9322_7 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 7
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 16
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9322_8 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 8
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 19
• ความยาวรวม (mm) : 80
• Ø ก้าน (mm) : 8
List 9322_9 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 9
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 19
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 10