สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เคลือบ Xs-Coating

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

X'S-MILL SERIES HARD REGULAR

- ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เคลือบ Xs-Coating สำหรับวัสดุแข็งพิเศษ


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
List 9286_1 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 1
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 3
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
• จำนวนฟัน : 4
List 9286_1.5 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 1.5
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 4
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
• จำนวนฟัน : 4
List 9286_10 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 10
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 22
• ความยาวรวม (mm) : 70
• Ø ก้าน (mm) : 10
• จำนวนฟัน : 6
List 9286_12 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 12
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 26
• ความยาวรวม (mm) : 75
• Ø ก้าน (mm) : 12
• จำนวนฟัน : 8
List 9286_16 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 16
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 32
• ความยาวรวม (mm) : 90
• Ø ก้าน (mm) : 16
• จำนวนฟัน : 8
List 9286_2 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 2
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 6
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
• จำนวนฟัน : 4
List 9286_20 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 20
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 38
• ความยาวรวม (mm) : 100
• Ø ก้าน (mm) : 20
• จำนวนฟัน : 8
List 9286_6 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 6
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 13
• ความยาวรวม (mm) : 50
• Ø ก้าน (mm) : 6
• จำนวนฟัน : 6
List 9286_8 • Ø หัวเอ็นมิลล์ (mm) : 8
• ความยาวช่วงฟัน (mm) : 19
• ความยาวรวม (mm) : 60
• Ø ก้าน (mm) : 8
• จำนวนฟัน : 6